Czym są egzaminy YLE dla dzieci ?

Cambridge English YLE wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych. Tysiące dzieci na całym świecie przystępują do Cambridge English YLE. Wszyscy zdający, niezależnie od kraju, są egzaminowani według tych samych zasad i dostają takie same certyfikaty Cambridge English Language Assessment.

Testy dla dzieci Cambridge English: Young Learners, znane również jako Cambridge Young Learners English (YLE), są dla rodziców oraz nauczycieli wiarygodnym i obiektywnym sprawdzianem umiejętności ich podopiecznych, a dla dzieci przyjaznym sposobem pokazania im, jak dużo już potrafią i skuteczną zachętą do dalszej nauki. Nie tylko pomagają doskonalić kompetencje językowe najmłodszych, ale także wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu angielskiego – wszyscy zdający na całym świecie egzaminowani są według tych samych zasad i otrzymują takie same certyfikaty Cambridge English. Dla rodziców mogą też być doskonałym narzędziem weryfikującym osiągnięcia placówki szkolącej dziecko, ponieważ nie ma ona żadnego wpływu na wyniki. Dla dzieci są doświadczeniem pozytywnym, wzmacniającym wiarę we własne możliwości. Przyczyniają się też do ich późniejszych sukcesów edukacyjnych, bo nieinwazyjnie pomagają im zdobyć bardzo ważną umiejętność bezstresowego i skutecznego zdawania coraz trudniejszych egzaminów.

Testy przeprowadzane są na wniosek szkoły językowej English Team oraz szkoły podstawowej Zamkowa, w której państwa dziecko uczy się języka angielskiego.

W Państwa szkole zapisy prowadzone są u nauczycieli j. angielskiego: p. Sławomira i Marty Garczorz.

English Team posiada status otwartego autoryzowanego centrum egzaminacyjnego Cambridge English PL 1559.

Dlaczego YLE?

  • Test YLE stanowi doskonały, niezależny sprawdzian oferty edukacyjnej danej placówki w zakresie nauczania języka angielskiego.
  • Testy YLE w sposób przyjazny i łagodny pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami. Test przebiega bezstresowo, ma m. in. formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem Cambridge English Language Assessment, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi.
  • Testy YLE wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i zdawania coraz trudniejszych egzaminów.
  • Testy YLE kończą się pozytywnym rezultatem, który pozwala rodzicom i nauczycielom ocenić poczynione przez dziecko postępy i stopień przygotowania do nauki na kolejnym poziomie.
  • Dzieci lubią uczyć się do testów YLE, a także je zdawać. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem.

Jakie są poziomy zaawansowania?

YLE przeprowadzane są na trzech poziomach:

Z jakich części składa się test YLE?

Test YLE na każdym poziomie składa się z trzech części (tzw. Papers):

  • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
  • Rozumienie ze słuchu (Listening)
  • Mówienie (Speaking)

Każda z części testu jest oceniana osobno. Części “Listening” oraz “Reading and Writing” są sprawdzane w Cambridge na podstawie przesłanej dokumentacji. Część ustna oceniana jest na miejscu przez egzaminatorów Cambridge English Language Assessment. Wyniki testu znane są po około czterech tygodniach.

Ile punktów należy zdobyć aby zdać?

Każde dziecko, które podchodzi do testu YLE dostaje certyfikat Cambridge English. Na certyfikacie widoczna jest ilość zdobytych przez dziecko „tarcz”. Z każdej z trzech części testu można uzyskać maksymalnie 5 „tarcz”, co razem daje 15. Uzyskany rezultat pozwala ocenić, czy dziecko jest gotowe do nauki na kolejnym poziomie Cambridge.

Gdzie można przygotować się do testu YLE?

Szkoła Językowa English Team przy współpracy ze szkołą Zamkową oferuje kursy dla dzieci w wieku 7-12 lat, które przygotowują do testu Cambridge English YLE i tym testem się kończą. Certyfikat Cambridge English YLE jest dla rodziców cennym źródłem informacji o tym, czego dziecko nauczyło się na naszych kursach.

Następny etap:

Kiedy dziecko zda egzamin na poziomie Flyers może spróbować podejść do egzaminu KET lub PET. Są to międzynarodowe certyfikaty z j. angielskiego dla młodzieży. W dalszym etapie nauki j. angielskiego są to egzaminy FCE, CAE oraz CPE dla młodzieży i dorosłych.

Zapraszam do skorzystania z zajęć dodatkowych z języka angielskiego

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu promocyjnego: