Poziom A1 Starters 

jest pierwszym z trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Przeznaczony jest dla dzieci pomiędzy 6-8 rokiem życia.

 Kursy Cambridge English dla najmłodszych poruszają tematykę bliską najmłodszym i skupiają się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

Kurs A1 Starters pomoże Twojemu dziecku w:

 • rozwijaniu umiejętności rozumienia podstawowych treści internetowych
  w języku angielskim
 • nauce angielskiego poprzez zabawę przy słuchaniu piosenek, oglądaniu telewizji czy czytaniu w języku angielskim
 • poznawaniu kolegów i koleżanek posługujących się językiem angielskim jako językiem obcym.

Kurs A1+ Movers 

to kolejny krok dziecka w nauce języka po poznaniu podstawowych zwrotów. To doskonały sposób, aby pomóc dzieciom rozwijać znajomość języka i robić dalsze postępy w angielskim. Kurs na poziomie A1+ Movers.

Przeznaczony jest dla dzieci pomiędzy 9-11 rokiem życia. Porusza tematykę bliską najmłodszym i skupiają się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

Kurs A1+ movers pomoże Twojemu dziecku w:

 • rozwijaniu umiejętności  językowych, tworzeniu prostych poleceń lub przeprowadzania podstawowych i krótkich rozmów
 • nauce rozumienia prostych ogłoszeń i instrukcji w języku angielskim
 • nauce pisania prostych notatek i zapisków, z umiejętnością podania czasu, daty i miejsca.

Kurs A2 Flyers 

to kolejny krok dziecka w nauce języka po przystąpieniu do A1 Movers. To znakomity sposób wykazania, że dzieci radzą sobie z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym.

Kurs na poziomie A2 Flyers przeznaczony jest dla dzieci pomiędzy 10-12 rokiem życia.  Porusza tematykę bliską młodzieży i skupiają się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim

Kurs A2 Flyers pomoże Twojemu dziecku w:jani

 • nauce porozumiewania się w prostych, codziennych sytuacjach
 • poszerzaniu zakresu używanych podstawowych zwrotów i wyrażeń
 • nauce aktywnego udziału w rozmowach z native speakerami

Kurs B1 Preliminary

To kurs dla najstarszych dzieci pomiędzy 13-15 rokiem życia pokazuje, że potrafisz posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje Ci także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o szkole średniej.

Kurs B1 teens pomoże Tobie lub Twojemu dziecku w tym aby:

 • mówić o tym, co lubisz a czego nie i dyskutować na ten temat z innymi ludźmi.
 • rozumieć pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje.
 • napisać osobisty list lub robić notatki na spotkaniu lub w czasie dyskusji.