Kursy językowe

Oferta dla szkół podstawowych

 • Kurs języka angielskiego dla klas I-VI kończący się egzaminem YLE.
 • Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego dla klas VII-VIII
 • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty dla klas VII-VIII
 • Indywidualne i grupowe zajęcia on-line

Dzieci kończą kurs i zdają egzamin otrzymując renomowany międzynarodowy certyfikat Cambridge English: Young Learners.

Forma kursu:

 • Kurs języka angielskiego dla klasy I-II (starters)
 • Kurs języka angielskiego dla klasy III-IV (movers)
 • Kurs języka angielskiego dla klasy V-VI (flyers)
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub kurs przygotowujący
  do egzaminu międzynarodowego PET na poziomie B1 dla klas VII-VIII

Nasza szkoła – English Team jako partner British Council przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów międzynarodowych.

Cambridge English: Young Learners (YLE) to testy dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, kompleksowo oceniające znajomość języka angielskiego uczniów szkół podstawowych. Organizowane są dla grup 5-10 osobowych na trzech poziomach:

Korzyści dla ucznia:

 • certyfikat jest bezterminowy;
 • dzieci mają jasno wytyczoną ścieżkę stopniowego rozwoju umiejętności językowych;
 • dzieci zdobywają pewność w komunikowaniu się przy użyciu języka obcego;
 • egzaminy YLE wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i nabycia umiejętności zdawania coraz trudniejszych egzaminów.
 • zajęcia w małych grupach 5-10 osób.
 • rabaty dla rodzeństwa oraz uczniów kontynuujących naukę w naszej szkole.

Cele językowe kursu:

 • wykorzystujemy specjalnie przygotowane ćwiczenia oraz gry językowe do nauki czytania, pisania, słuchania i mówienia dla najmłodszych,
 • dzieci uczą się reagować na komunikaty i polecenia w języku angielskim,
 • uczeń zacznie budować wypowiedzi w oparciu o poznane zasady gramatyki języka angielskiego,
 • uczeń przyswoi krótkie piosenki, rymowanki oraz scenki sytuacyjne prezentowane na zajęciach,
 • uczeń rozwinie zdolności komunikacyjne w zakresie wyrażania swoich potrzeb, wydawania poleceń, próśb, prostych pytań i odpowiedzi,
 • młodsze dzieci otworzą się na poznawanie języka angielskiego,
 • uczniowie klas 1-2 poznają ok 700 słówek w ciągu roku, będą ćwiczyć poprawną wymowę i intonację, nauczą się opowiadać krótkie historyjki,
 • uczymy bezstresowego i skutecznego zdawania egzaminów,
 • ośmielamy uczniów do wyrażania myśli i emocji po angielsku,
 • poprzez gry i zabawy ruchowe oraz piosenki dajemy dzieciom okazję do twórczej ekspresji i wyrażania swojego zdania i emocji,
 • wzmacniamy kreatywność dziecka poprzez angażowanie w ciekawe projekty plastyczno-językowe,
 • program naszego kursu bierze pod uwagę wymagania testów YLE,
 • możliwość wyjazdu na obóz językowy w ramach programu Euroweek organizowanego przez naszą szkołę językową.

Zapewniamy:

 • kurs roczny w ilości 32 spotkań x 60 min  w roku szkolnym 
 • ocenę postępów każdego ucznia, dziennik elektroniczny
 • bieżący kontakt z lektorem,
 • monitorowanie postępów,
 • podsumowanie roczne
 • dostęp do materiałów językowych oraz platform edukacyjnych Cambridge i Macmillan Education,
 • niska cena, możliwość płatności w ratach,
 • doświadczoną kadrę lektorów,
 • zajęcia na terenie szkoły po skończonych lekcjach.